Bombetrussel mot Stortinget – Sve var mellom dei som blei innestengt