Måtte rykke ut til vatn i kjellar: - Det er viktig å halde slukar opne