– Viser at grunneigarane har tru på at fleire vil kjøpe hytter

foto