Folkemøte i Geiranger – møtte opp med alle piggane ute