Tek opp att pizzaproduksjonen etter nye prøvesvar

foto