Seksten nyheitsbyrå skal drive felles, EU-finansiert nyheitsredaksjon