Deler ut gåver til både dei som treng det - og til dei som fortener ei ekstra merksemd til jul