– Når eg spring tek eg også inn omgivnadene, og på ein veldig intens måte