– Det kjem eit tidspunkt der også vi «sirkusdyr» må kvile