Her vil dei redusere energiforbruket kraftig – med kostnadsramme på fleire millionar