Råka av straumbrot i fleire timar – tre må sprengast