Stranda Hamnevesen har hatt eit godt driftsår i 2022 – etter to utfordrande korona-år i 2020 og 2021. Det skriv hamnesjefen Rita Berstad Maraak i samband med at ho legg fram årsrekneskapen for i fjor.

Ho fortel at Geiranger og Hellesylt hadde i fjor 157 cruisebåtanløp, med til saman ca. 320.000 passasjerar.

– Når det gjeld anna trafikk var talet på passasjerar ca. 95.000. Dette er passasjerar som bruker Stranda Hamnevesen sin kaiinfrastruktur, skriv Maraak – og legg til at alle tilgjengelege kaiplassar er utleigd til næringstrafikk.

Ukjent beløp

Aktiviteten i 2022 gav altså hamnevesenet eit overskot, men det eksakte beløpet er ikkje klart enno, opplyser Rita Berstad Maraak til Sunnmørsposten.

Ho legg til at både i 2020 og 2021 vart det underskot i det kommunalt eigde selskapet.

I rekneskapsrapporten står det at styret i hamnevesenet ikkje har funne det forsvarleg å setje i verk ei rekkje budsjetterte investeringar. Dette blir forklart med at det framleis er mangel på avklaringar frå styresmaktene, som i særleg grad gjeld vedtak om nullutslepp.

Hamnesjef Rita Berstad Maraak. Foto: Staale Wattø / Arkiv

Ny bøye

Men noko har dei likevel gjort, nemleg etablert ei ny fortøyingsbøye på Hellesylt – noko som var heilt nødvendig for å kunne ta imot dei største cruiseskipa som har meldt sin ankomst.

I tillegg har hamnevesenet fått utført grunnundersøkingar ved Stranda kai. Til dette arbeidet har dei teke imot prosjektmidlar frå Omstillingsprosjektet Geirangerfjorden og verdsarvområdet.