Klarsignal for anlegg – ber om meir bidrag for å utnytte det fulle potensialet