Ekstremvêret som har fått namnet «Ingunn» er venta onsdag 31. januar. Har du bilete eller video frå korleis vêret er hos deg i Sykkylven eller Stranda kommunar i løpet av dagen så send gjerne til redaksjon@nyss.no eller amanda.stave@nyss.no.

Merk bilete med namn, stad, gjerne klokkeslett og fotograf.