Så mykje pengar får dei – og dette vil dei bruke det på