Fatta nytt vedtak: – Vi har kome til eit anna resultat enn kommunen