Peikar på problem blant barn og unge lokalt – han ønskjer meir aktivt arbeid