Fylkeslaget trekk seg ut av krangelen i lokalpartiet