Mykje bråk rundt Helseplattformen – dette seier ordførarane