Vil sikre framdrift – eige forslag frå ordførartrio