Ber kommunane svare – er redd for bransjen si framtid