Vann pris – nyttar pizzarestar til å produserer larver