Glatte vegar: – Hjelp ikkje å strø på gangvegar når slike ikkje finst