Merkar nedgang i hjortefellingane i denne kommunen

foto