Har trua: – I alle fall tre av søkjarane er kvalifiserte

foto