– Å sikre stillingar ved skulen kan halde oppe folketalet