Lite kjent, men han var ein kunstnar av nasjonalt format