Kyrkjebenkar er ikkje fastmonterte sete, konsertarrangørar fortvilar