Desse områda har nasjonal interesse – hamnar på spesiell liste