Har fått midlar til forskingsprosjekt: – Noko vi vil få stor glede av