Begge kommunane fekk del av stort kulturtilskot, men ein fekk meir enn andre