Stenger denne vegen i to dagar – må påreknast lang ventetid