Tryggestad: – Ein viktig dag av historisk karakter