Enda ein aktør vil frakte folk på Storfjorden – ber om løyve på ti år