Har vore frivillig i ei årrekkje – dette er drivkrafta