Har ambisjonar om vekst – meiner dei er utsett for trugslar