Ein kommune treng bøsseberarar - den andre har gått over til digital innsamling

foto