Han har ikkje alltid vore avismann – desse yrka var han innom først