Gler seg til ungdomsskulen, men vil sakne lærarane