Ta omsyn – no er det lett for ein skiløpar å løyse ut skred