– Vi meiner at vi her vil treffe ein marknad som elles ikkje finst i bygda