Seier nei til tunnelprosjekt: – Når vart det vedteke stoppa, og av kven?