Ber ordføraren om svar – opplever at brukarane manglar informasjon