Kommunelegen om kreftprogrammet: – Viktig å ikkje slå seg til ro om ein har symptom

foto