Meiner at maktbruk i skulen må vere siste utveg: – Dette kan bli krevjande