Ein kommune får meir til tettstadutvikling enn den andre