Sju unge talent fekk midlar til å drive med idretten sin