Har sendt inn mange signaturar i høve høyring om stadnamn

foto