Fekk over ein halv million kroner til nytt lågterskelprosjekt

foto