Ekstremvêret Gyda er over

foto
Mange av dei største hendingane under uvêret skjedde i Trøndelag. Her ved E39 Vinjeøra i Trøndelag. No seier NVE at ekstremvêret er over, men at det likevel er fare for skred. Foto: Svein Stavås / NTB